İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 2. maddesinde belirtilen kapsam dışında olan işyerleri hariç işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak İ Güvenliği Uzmanı  görevlendirilir.
İş Güvenliği Uzmanı; 29.12.2019 tarihli 28512 sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri hakkında yönetmelikte yer alan tüm görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Balaban Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti sunmaktayız.