ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

Firmamız ile yapacağınız ortak sağlık ve güvenlik birimi sözleşmesi ile; öncelikli olarak yasal mevzuat kapsamında işvereni ve işçiyi koruma adına faaliyet göstererek yasalara karşı koruma sağlanmış olur.

Vicdani bir sorumluluk ve yasal bir zorunluluk olarak, Çalışanların herhangi bir iş kazasına uğramaması için gerekli tedbirler alınır.

Çalışanlarınızın Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışacakalara ait işe giriş/periyodik muayene formları düzenlenir ve çalışanların özlük dosyalarında saklanması sağlanır.

Çalışanlarınız, iş yeri hekimimiz tarafından muayene edilerek var olan veya sonradan olabilecek rahatsızlıklar tespit edilip işlemler yapılır.

İşyeri hekimi oluşabilecek meslek hastalıkları riskini minimize eder. Noter tasdikli Kurul defteri oluşturularak yoksa derhal iş güvenliği kurulu oluşturulur. Kurul üyeleri İş yeri hekimi,iş güvenliği uzmanı, işçi ve işveren temsilcilerinde oluşur. İş güvenliği uzmanlarından oluşan ekip öncelikli olarak süratle iş güvenliğini tehlikeye sokabilecek tehlikeli durumları tespit eder ve giderilmesi için tedbirler aldırılır.

Temel iş sağlığı ve Güvenliği eğitimleri tüm çalışanlara iş güvenliği uzmanı tarafından verilir. Sertifikalandırılarak özlük dosyalarında saklanması sağlanır.

Knight Blog Post

İş Güvenliği malzeme ve ekipmanları kullanımı ve tanıtımı eğitimi verilerek özlük dosyalarında saklanması sağlanır. Temel Ergonomi Eğitimi verilerek belgelerinin çalışanların özlük dosyalarında saklanması sağlanır.

İş yeri faaliyet konularına göre farklı zamanlarda çeşitli eğitimler verilir. İşyerinde Risk Analizi yapılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.

İlk yardım eğitimlerinin yetkili kuruluşlarca zamanında yaptırılıp, yeteri kadar ilk yardımcı sertifikasına sahip personelin çalışmasını sağlar.