İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 2. maddesinde belirtilen kapsam dışında olan işyerleri hariç işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak işyeri hekimi görevlendirilir.

İşyeri Hekimi 20.07.2013 tarihli 28713 sayılı İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelikte yer alan tüm görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Balaban Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak İşyeri hekimliği Hizmeti sunmaktayız.